DetalleParticipacionPublica

Consulta
Oberta
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
No Normatives
Tipus de participació
Projectes no normatius

Resumen

Aquesta guia d'aplicació de la Reglamentació relativa a l'Homologació i pos-homologació de vehicles, sistemes, components i unitats tècniques independents, amb l'objectiu d'oferir una referència homogènia de determinats aspectes relatius a la mateixa.

Per a la seva elaboració, s'han pres com a punt de partida els documents que havien estat emesos des d'aquesta Sotsdirecció i que continuen sent rellevants en l'actualitat.

Prenent com a base dits documents, s'ha efectuat una revisió d'aquests, per adequar el seu contingut a l'estat de la normativa actual.

A partir de la seva publicació aquesta guia reemplaçarà, amb caràcter general, qualsevol document que hagués estat emès amb anterioritat.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dilluns, 13 de juliol de 2020 fins al dia dilluns, 21 de setembre de 2020

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: participacion_csegind@mincotur.es

Només seran considerades les respostes en els quals el remitent estigui degudament identificat.

Amb caràcter general les respostes es consideraran no confidencials i en conseqüència de lliure difusió. Les parts de la informació que es desitgi que siguin considerades confidencials hauran de ser específicament assenyalades i delimitades en el propi text, motivant les raons d'aquesta qualificació.

Annexos