DetalleParticipacionPublica

Kontsulta
Irekia
Estandarraren barrutia:
Beste autoritate
Kontsulta-karakterea:
Araudiak ez
Parte hartze mota:
Proiektuak ez arautuak

Resumen

Araudi hau aplikatzeko gida eta dagokion homologazioa pos-homologación ibilgailuak, sistemak, osagaiei eta unitate teknikoei aparte, aipatzeko homogeneoa eskaintzeko asmoz inguruko zenbait alderdi ere.

Horretarako, abiapuntu izan ziren dokumentuak dira, baita gaur egun garrantzitsuak izaten jarraitzen duten zuzendariordetza.

Dokumentu horiek kontuan hartuta, azterketa bat egin da. horretarako, oraingo araudian egon al edukia egokitzeko.

Gida hau argitaratu baitu aurrera, ondorio guztietarako, lehenago eman ez duen edozein dokumentu.

Lekualdatze epea

Argumentuak aurkezteko epea egunetik egunera astelehena, 2020(e)ko uztailaren 13a egunera arte astelehena, 2020(e)ko irailaren 21a

Esleipena aurkezteko

Remitirse helbidera ditzakete alegazioak: participacion_csegind@mincotur.es

Erantzun bidaltzaileari soilik hartuko dira behar bezala bete diren.

Erantzunak isilpekoak izango dira. beraz, ez oro har hedatu gabe. nahi den informazioa isilpeko gisa hartzen diren Aldeek berariaz ezarritako mugatu beharko dira eta testuan, zeinek kalifikazioaren arrazoiak.

Eranskinak