DetalleParticipacionPublica

Kontsulta
Itxi
Estandarraren barrutia:
Beste autoritate
Kontsulta-karakterea:
Araudiak ez
Parte hartze mota:
Proiektuak ez arautuak

Resumen

Dokumentua emango da helburua, operadore ekonomikoek orientatzea araudia aplikatzean (EB) erregelamendua eta 584/2014 (EB) 2019/1783 ekodiseinu-transformadore elektrikoak. arautegi horiek baldintza berriak ezarri uztailaren 1etik aurrera aplikatu behar dira eta behar bezala 2021/ezagunak.

Lekualdatze epea

Argumentuak aurkezteko epea egunetik egunera osteguna, 2021(e)ko ekainaren 24a egunera arte osteguna, 2021(e)ko uztailaren 1a

Esleipena aurkezteko

Remitirse helbidera ditzakete alegazioak: participacion_csegind@mincotur.es

Hainbat alegazio baino ez dira aintzat hartuko bidaltzailea identifikatua baldin badago.

Oro har, alegazioak ez dago, eta, ondorioz, librea. alderdiek isilpeko zabaltzea nahi den informazioaren konfidentzialak direla-eta izan behar dute testuak berak berariaz adierazita eta mugatuta, eragozpenarekin zergatik, kalifikazioaren arrazoiak.

Eranskinak