DetalleParticipacionPublica

Kontsulta
Itxi
Estandarraren barrutia:
Ministroen kontseiluak Errege Dekretua
Kontsulta-karakterea:
Araudia
Parte hartze mota:
Entzunaldia eta jendaurreko informazioa

Resumen

1055/2014 Errege Dekretua, abenduaren 12koa, baino 655/2017/2010 errege dekretua aldatzea, ekainaren 23koa, konpentsazio-mekanismo sortu zuen CO2-aren zeharkako kostuen, zenbait industriak sektore edo azpisektore diren eraginpean hartzen zituen karbono-ihesa jasateko arrisku adierazgarria indarraldia, abenduaren 31n bukatu zen 2020.

Horrez gain, europako batzordearen jakinarazpena, COM (2020) 6400, neurri jakin batzuei buruzko gidalerro buruzko estatuko laguntzaren testuinguru merkataritza-araubidetik berotegi-efektua eragiten duten gasen emisio-eskubideen aurrera, aurrerantzean Jarraibide Berriak 2021 aldirako mekanismoa, eguneratu 2021 a kostuei dagokienez, eta aldaketak, guztira egindako zeharkako 2030 bai sektoreei buruzko jaso daitezkeen mekanismo berriak adibidez, eskatutako betebeharrak.

Mekanismo horri jarraipena emateko ezarritakoari jarraikiz laguntzen zeharkako kostuak CO2 abenduaren 31 arte, eta administrazioarekiko 2031 proposatutakoarekin bat etorriz, jarraibide berriak ezarritako markoan, antzeko tresna bat aukera berberak eskaintzea.

Beraz, errege-dekretu honen bidez, erregulazio-oinarriak ezarri dira behar diren urteko diru-laguntzak, eta etorkizuneko sektore eta azpisektoreetan bilatu arrisku daitezkeen karbono-ihesa.

Lekualdatze epea

Argumentuak aurkezteko epea egunetik egunera 2021(e)ko uztailaren 1(a), osteguna egunera arte 2021(e)ko uztailaren 16(a), ostirala

Esleipena aurkezteko

Remitirse helbidera ditzakete alegazioak: uco2dgipyme@mincotur.es

Baino ez dira aintzat hartuko oharretan oinarritzen bidaltzailea identifikatua baldin badago.

Oro har, joko dira, eta, ondorioz, librea konfidentzialak ez erantzunak zabaltzea. aldeek nahi den informazioaren konfidentzialak direla-eta behar diren berariaz adierazita eta mugatuta testuak berak, eragozpenarekin zergatik, kalifikazioaren arrazoiak.

Eranskinak