Ibilgailuak

Testu honek ez du balio juridikoa.

Baldin eta ez zuen aurkitu nahi zuen informazioa, kontsulta bat, bidezIndustria eta Turismo ministerioaren egoitza elektronikoaren(ez da beharrezkoa ziurtagiri digitala).

Ohiko galderak: Placas de matrícula

¿Cuál es la legislación aplicable a las placas de matrícula?

La legislación de aplicación en lo referente a las placas de matrícula es la siguiente.

  • Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
  • Real Decreto 885/2020, de 6 de octubre, por el que se establecen los requisitos para la comercialización y puesta en servicio de placas de matrícula para vehículos de motor y remolques, y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.