DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Proxectos non normativos

Resumen

Sométese a consulta pública a segunda versión da Guía de aplicación do Real Decreto 656/2017, de 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Almacenamento de Produtos Químicos e as súas Instrucións Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

En devandito Real Decreto, na súa Disposición adicional primeira establécese o seguinte:

“Guía técnica. O centro directivo competente en materia de seguridade industrial do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade elaborará e manterá actualizada unha guía técnica de carácter non vinculante para a aplicación práctica do Regulamento e dos seus ITCs, a cal poderá establecer aclaracións en conceptos de carácter xeral.”

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día luns, 22 de xuño de 2020

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: participacion_csegind@mincotur.es indicando en el asunto: "Participación pública. Guía Real Decreto 656/2017 (RAPQ)"

Con carácter xeral as alegacións considéranse non confidenciais e en consecuencia de libre difusión. As partes da información que se desexe que sexan consideradas confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas no propio texto, motivando as razóns da devandita cualificación.

Anexos