DetalleParticipacionPublica

Consulta
Aberta
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Proxectos non normativos

Resumen

Esta guía de aplicación da Regulamentación relativa á Homologación e pos-homologación de vehículos, sistemas, compoñentes e unidades técnicas independentes, co obxectivo de ofrecer unha referencia homoxénea de determinados aspectos relativos á mesma.

Para a súa elaboración, tomáronse como punto de partida os documentos que foran emitidos desde esta Subdirección e que continúan sendo relevantes na actualidade.

Tomando como base devanditos documentos, efectuouse unha revisión destes, para adecuar o seu contido ao estado da normativa actual.

A partir da súa publicación esta guía substituirá, para todos os efectos, calquera documento que fose emitido con anterioridade.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día luns, 13 de xullo de 2020 ata o día luns, 21 de setembro de 2020

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: participacion_csegind@mincotur.es indicando en el asunto: ""Nombre de la empresa/entidad” – Guía de homologaciones"

Só serán consideradas as respostas nos que o remitente estea debidamente identificado.

Con carácter xeral as respostas consideraranse non confidenciais e en consecuencia de libre difusión. As partes da información que se desexe que sexan consideradas confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas no propio texto, motivando as razóns da devandita cualificación.

Anexos