DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Proxectos non normativos

Resumen

O documento que se emite ten por obxecto orientar aos operadores económicos na aplicación do Regulamento (UE) 584/2014 e o Regulamento (UE) 2019/1783 de ecodiseño de transformadores eléctricos. Este Regulamentos establecen novos requisitos a partir do 1 de Xullo de 2021 que requiren ser coñecidos e aplicados correctamente.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día xoves, 24 de xuño de 2021 ata o día xoves, 01 de xullo de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: participacion_csegind@mincotur.es indicando en el asunto: "Participación pública. Guía de aplicación del Reglamento (UE) de Ecodiseño: preguntas y respuestas frecuentes"

Só serán consideradas as alegacións nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral, as alegacións consideraranse non confidenciais e en consecuencia de libre difusión. As partes da información que se desexe sexan consideradas confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas no propio texto, motivando as razóns da este cualificación.

Anexos