DetalleParticipacionPublica

Kontsulta
Itxi
Estandarraren barrutia:
Beste autoritate
Kontsulta-karakterea:
Araudiak ez
Parte hartze mota:
Proiektuak ez arautuak

Resumen

Kontsulta publikoa egin da Produktu Kimikoak Biltegiratzeko Erregelamendua onartzen duen ekainaren 23ko 656/2017 Errege Dekretuaren aplikazio-gidaren bigarren bertsioan, bai eta MIE APQ 0 eta 10 bitarteko jarraibide tekniko osagarrietan ere.

Errege Dekretu horretan, lehenengo xedapen gehigarrian, honako hau ezartzen da:

"Gida teknikoa. Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioan industria-segurtasunaren arloan eskumena duen zuzendaritza-zentroak gidaliburu tekniko bat prestatu eta eguneratuko du, Erregelamendua eta haren ITCak praktikan aplikatzeko loteslea ez dena. Gidaliburu horrek kontzeptu orokorrei buruzko argibideak eman ahal izango ditu. "

Lekualdatze epea

Argumentuak aurkezteko epea egunera arte astelehena, 2020(e)ko ekainaren 22a

Esleipena aurkezteko

Remitirse helbidera ditzakete alegazioak: participacion_csegind@mincotur.es

Oro har, ez dira aske eta isilpeko alegazioen ondorioz hedatzea nahi den informazioa isilpeko gisa hartzen diren Aldeek berariaz ezarritako mugatu beharko dira eta testuan, zeinek kalifikazioaren arrazoiak.

Eranskinak