Sektore-agenda

Esparru estrategikoa Espainiako Industria-multzo batek osatzen du, eta sektore-Agenda espainiako industria-sektore nagusiak hauek garatzen dituzte, bakoitzaren alderdi horizontalak, aurretik jada identifikatu direnak, bertikalki esparruan.

Sektore-Agenda dira epe ertainera eta luzera ibilbide-orria, lehiakortasuna hobetzeko aztertutako sektore bakoitzaren espainiako industriari eta marka, beraz, lan-ildo potenciarlos.

Jarduera-ildo horiek, neurri-multzo batean gauzatzen dira, eta egindako ikuspegi bateratua eta integrala, nahiz eta dagokion administrazio-Organoak garapen praktikoa.

Hala, neurriak egin diren lankidetza-ariketa bat islatzen duen público-privada ikuspegi partekatua zuzenean edo zeharka eragina duten eragile guztiak sektorean.