Idazkaritza Nagusia

Atal honek egitura organikoari buruzko informazioa idazkaritza nagusiaren eta haren mendeko erakundeak Industria eta enpresa txiki eta ertainen funtzioak eta eskumenak egikaritzea.