DetalleParticipacionPublica

Kontsulta
Itxi
Estandarraren barrutia:
Beste autoritate
Kontsulta-karakterea:
Araudiak ez
Parte hartze mota:
Proiektuak ez arautuak

Resumen

El Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, regula, en el artículo 8, el manual de procedimiento de inspección de las estaciones ITV, que detallará los métodos de inspección establecidos en el anexo I, de forma que constituyan un verdadero procedimiento armonizado de inspección en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elabora este procedimiento de manera conjunta con las Comunidades Autónomas y con las principales asociaciones del sector.

Esta revisión del manual mantiene la adaptación de los procedimientos de inspección a las recomendaciones para limitar los contagios de COVID-19 ya establecida en las versiones 7.4.1 COVID-19 y 7.5.0 COVID-19, sin perjuicio de las medidas de protección de riesgos laborales que deban adoptar las empresas que prestan servicios de inspección técnica de vehículos. Asimismo, se incluyen otra serie de modificaciones en los procedimientos de inspección que se relacionan en la siguiente tabla, derivados de cambios legislativos, acuerdos de la Conferencia Sectorial de Industria y Pyme y de modificaciones en la Guía de Homologación elaborada por la Autoridad de Homologación Española.

Lekualdatze epea

Argumentuak aurkezteko epea egunetik egunera 2022(e)ko otsailaren 22(a), asteartea egunera arte 2022(e)ko martxoaren 7(a), astelehena

Esleipena aurkezteko

Remitirse helbidera ditzakete alegazioak: participacion_csegind@mincotur.es

Bakarrik dira aintzat hartuko dituen erantzun bidaltzailea eta beraietan identifikatua baldin badago:

  • Izen-abizenak/parte-hartzailearen izena edo sozietate-izena
  • Erakunde edo elkarte hori (hala badagokio)
  • Kontaktua (posta elektronikoa).

Oro har, jasotako ekarpenak daitezkeen joko dira jendaurrean zabaltzeko. alderdiek iritziz, behar duen informazioa lagapena interesdunaren izaera konfidentziala tratatu egin behar dira, eta, ondorioz, ez da horren hedapena izan behar dute testuak berak berariaz libre, adierazitako; horretarako ez da, ekarpena, mezuak generikoak konfidentzialtasunari buruzko hastapeneko azalpenak.

Eranskinak