Parte-Hartze Publikoa xehetasuna

Kontsulta
Itxi
Estandarraren barrutia:
Beste autoritate
Kontsulta-karakterea:
Araudiak ez
Parte hartze mota:
Proiektuak ez arautuak

Resumen

COVID-19k eragindako osasun-krisiak erabat aldatu du munduko ekonomiaren egoera, aurrekaririk gabeko krisi bati aurre egin behar baitio. Nazioarteko balio-kateen disrupzioak, jarduera jakin batzuen eskaintza murrizteak eta urruntze fisikorako beharrezko neurriengatik eskaria jaisteak eta mugikortasuna murrizteak aurrekaririk gabeko atzeraldia ekarri dute munduaren zati handi batean.

Espainiaren kasuan, eragin ekonomiko eta soziala bereziki handia izan da martxoaren erdialdetik, euste-neurriak hartu direlako eta eragin zuzenena izan duten sektoreek pisu handia dutelako.

Joan den uztailaren 21ean, salbuespenezko egoera horri erantzuteko, akordio historiko bat lortu zen Kontseilu Europarrean Berreskuratze Funts berri bati buruz; horri esker, Espainiak aurrekaririk gabeko inbertsio-bolumena mobilizatu ahal izango du datozen urteetan. Berreskuratze Funtsak krisia gainditzeko eta enplegua berreskuratzeko aukera emateaz gain, gure ekonomiaren modernizazioa erraztuko du, susperraldi hori berdea, digitala, inklusiboa eta soziala izan dadin. Egiturazko eraldaketak eta erreformak jarriko dira abian, klimaren ikuspegitik neutroak, iraunkorrak, zirkularrak, ingurune naturalak ezarritako mugak errespetatzen dituztenak eta baliabideen erabileran eraginkorrak diren ekonomia eta gizarte baterantz igarotzeko.

Bestalde, Europar Batasunak 2020/03/10eko industria-politikako estrategian ezartzen du arretaz aztertu behar direla industria-ekosistemei aurkezten zaizkien aukerak eta erronkak.

Ekosistema horiek balio-kate batean lan egiten duten alderdi guztiak biltzen dituzte: sortzen ari diren enpresa txikienetatik hasi eta konpainia handienetaraino, mundu akademikotik hasi eta ikertzaileetaraino, eta zerbitzu-emaileetatik hornitzaileenganaino, eta horietako bakoitza bere ezaugarriekin. Berreskuratze Plana prestatzeko lan-dokumentuak berak ekosistemaren araberako ikuspegia egiteko beharra ezartzen du, eta honako hauek aztertzen ditu: 14 ekosistema

Testuinguru horretan, urriaren 7an, Gobernuak Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilentzia Plana (PRTR) aurkeztu zuen. Herri-proiektu bat da, Espainiako ekonomia modernizatzeko, hazkunde ekonomikoa berreskuratzeko eta enplegua sortzeko ibilbide-orria taxutzen duena, COVIDen krisiaren ondoren ekonomia sendo, inklusibo eta erresilientea berreraikitzeko, eta datorren hamarkadako erronkei erantzuteko.

PRTR hamar palanka-politikatan egituratuta dago, eta horien artean dago 5. politika, industria-sarea eta ETEa modernizatzeari eta digitalizatzeari, turismoa berreskuratzeari eta Espainia Nazio Ekintzailea bultzatzeari buruzkoa.

Era berean, "Espainiako Industria Politika 2030" ri buruzko osagai bat ere badu. Haren helburua industriaren eta zerbitzuen Espainiako ekosistemaren modernizazioa eta produktibitatea bultzatzea da, balio-katea digitalizatuz, trantsizio ekologikoan eta eraldaketa digitalean funtsezkoak diren sektore estrategikoen produktibitatea eta lehiakortasuna bultzatuz.

Espainia 2030 industria-politika horren barruan dago Industriaren Lehiakortasun eta Iraunkortasunerako Proiektu traktoreak Bultzatzeko Programa, industria-sektoreko enpresei lagunduko diena, industria-zerbitzuak barne, Europako Batzordeak definitutako aukera-ekosistemak osatzen dituzten balio-kate estrategikoen osagai gehienak estaltzeko.

Programa horren elementu nagusia finantzaketa-lerro bat izango da, industria-trantsiziorako proiektu estrategikoetarako mailegu eta diru-laguntza gisa.

Berrikuntzan eta digitalizazioan zentratutako proiektuak egiten lagundu nahi da honako eremu hauetan: energia-eraginkortasuna eta energia-iturri jasangarri berriak, ekonomia zirkularra eta eko-berrikuntza, balio-kateen hobekuntza; deskarbonizazioa; material eta produktu aurreratuak; industriako kalitate- eta segurtasun-prozesuen hobekuntza; enpresaren balio-katearen interkonexio-plataformak; datuen tratamendu aurreraturako irtenbideak; adimen artifizialeko irtenbideak; industria-simulazioko proiektuak; diseinua eta Fabrikazio gehigarria; errealitate areagotuko, errealitate birtualeko eta ikuspegi artifizialeko industria-proiektuak; robotika kolaboratiboa eta kognitiboa; Jarduera horiek epe luzerako trakzio-proiektu gisa planteatzen dira, modu kooperatiboan eginak, eta sartzeko asmoa duen balio-kate industrialeko maila guztiak edo ia guztiak barne hartzen dituzte, lurraldea egituratzeko izaerarekin, bai eta ETEen inplikazioa ere.

Era berean, eragin nabarmena izan behar dute lehiakortasunean, eta Europar Batasunak ezarritako trantsizio berde eta digital bikoitzean lagundu behar dute. Jarduketaren onurak ez dira enpresa edo sektore horietara mugatuko, ekonomia edo gizarte osora baizik, zeharkako ondorio positiboen bidez.

Intereseko adierazpenaren abisua (MDI)

MDIren abisu honen helburua da Industriaren lehiakortasuna eta iraunkortasuna bultzatzen duten proiektuak bultzatzeko programaren barruan intereseko eremuak identifikatzea, honako hauek mapatu ahal izateko: proiektu handiak; horien baldintzatzaileak; ingurumen-helburuak, energia-efizientzia, klima-aldaketa eta digitalizazioa; proiektuan parte hartzen duten enpresak; balio-kate osoan duten trakzio-eraginaren justifikazioa; hazkundean eta sorkuntzan zenbatetsitako inpaktuen azterketa. Enpleguarena, gizarte- eta lurralde-kohesioarena eta krisia arintzearena; eta inbertsio-mugarrien eta -jomugen bidezko programazioarena; betetze-adierazleen definizioarena, eta abar, ahalik eta proiektu estrategiko gehien bultzatzea ahalbidetuko duen ikuspegi ez-lerratua izateko.

Jasotako proposamen guztiak aztertu eta ebaluatu ondoren, Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak definituko ditu trantsizio industrialerako proiektu estrategikoetarako etorkizuneko laguntza-deialdiak egiteko intereseko arloak.

Abisu horretan parte hartzeak ez du inolako eskubiderik sortzen Administrazioak trakzio-proiektuei laguntzeko dei dezakeen balizko finantzaketa eskuratzeko, ez eta Administrazioari inolako betebeharrik ere.

Interes-adierazpen honetara aurkeztutako proiektuek bete behar dituzten baldintzak

 • Identifikatu beharreko balio-kate industrial jakin baten funtsezko zati bat barne hartu behar du. Ordezkagarritasun hori kate horretako enpresen eta erakundeen kopuru nahikoaren bidez justifikatuko da, ETEak eta lurralde-ordezkaritza egokia barne.
 • Proiektuak traktorea eta kooperatiboa izan behar du. Horretarako, baterako proiektua egituratuko duen enpresa lider bat zehaztea eskatuko da, bai eta gutxienez 5 erakundek parte hartzea ere. Proiektua egiteko interesa duten enpresen edo erakundeen multzoaz gain, gutxienez % 40k ETEen kategoriari erantzun beharko diote.
 • Parte hartzen duten erakundeen artean, gutxienez ezagutza-hornitzaile bat egon beharko da, eta, beraz, proiektu traktoreak barne hartzen dituen I+G jarduerak egiteko gaitasun tekniko eta antolatzaile nahikoa izan beharko du.
 • Proiektuak izaera berritzaile nabarmena izan behar du eta/edo balio erantsi garrantzitsua eman behar du I+G+b-ri dagokionez, ikerketa-eduki handia duten produktu edo zerbitzu berriak garatzea edo funtsean berritzailea den ekoizpen-prozesu bat garatzea ahalbidetzeko. Lehendik dauden instalazioen dimentsio berritzailerik gabeko eguneratze erregularrak eta lehendik dauden produktuen bertsio berrien garapena ez dira trakzio-proiektutzat hartzen.
 • Proiektuak egituratzailea izan behar du lurraldean, eta autonomia-erkidego batean baino gehiagotan izango du eragina.
 • Proiektuek helburu hauek izan behar dituzte, besteak beste: energia-eraginkortasuna hobetzea, prozesuaren edo produktuaren jasangarritasuna hobetzea, jarduera deskarbonizatzea, ekonomia zirkularreko alderdiak txertatzea, baliabideak hobeto aprobetxatzea edo balio-katea digitalizatzea.
 • Proiektuaren onurak ez dira mugatu behar proiektuan zuzenean sartuta dauden enpresetara edo sektorera; aitzitik, garrantzi eta aplikazio handiagokoak izan behar dute ekonomian edo gizartean, arraste-efektu positiboen bidez, argi eta garbi definituta, modu zehatz eta identifikagarrian.
 • Onuradunek proiektuaren baterako finantzaketan parte hartu behar dute.
 • Proiektuaren enpresa liderrak eta parte hartzen duten erakundeek konpromisoa hartu behar dute finantzatutako lanaren testuinguruan eskuratutako ezagutza berriak bezero eta hornitzaile bakarretatik harago zabaltzeko. Proiektuak aukera eman behar du eskuratutako ezagutzak zabal zabaltzeko, titulu batek edo jabetza intelektualeko eskubide batek babestuta egon edo ez.
 • Trakzio-proiektuaren proposamen bakoitza osatzen duten enpresek baliozkotasunez eratuta egon beharko dute Espainian, eta ez daude agindu judizial baten mende Europako Batzordearen erabaki baten testuinguruan legez kanpokotzat eta bateraezintzat jo diren laguntzak berreskuratzeko. Proiektuan parte hartzen duten erakundeek ezin dute zailtasunik izan Europako Batzordeak krisian dauden enpresak erreskatatzeko eta berregituratzeko laguntzei buruz emandako jarraibideen ildotik.
 • Proiektuen gutxieneko aurrekontua 40.000.000 €-koa izango da.

Lekualdatze epea

Argumentuak aurkezteko epea egunetik egunera 2020(e)ko abenduaren 10(a), osteguna egunera arte 2021(e)ko urtarrilaren 20(a), asteazkena

Esleipena aurkezteko

Alegazioak helbide elektronikora bidali daitezke: pertes_sgipyme@mincotur.es gaian adieraziz: "PROYECTO TRACTOR - Nombre de la empresa/entidad –"

Memoria beteta al correo Trakzio-proiektu erantsi behar da, bai eta aurrekontuak fitxaren arabera, ezarritako formatuak. fitxategiak ez du 5 MB-KO Gehienezko tamaina.

MDIs epe guztiak berrikusiko dira, jasotako informazioa bat datorrela egiaztatu behar dituzte ondoko zerrendan adierazitakoa. Berrikustean, izango da, hala badagokio, informazio edo dokumentazio gehigarria eskatu behar izan dezakeen Edo erabilgarri. izapide hori Egin ez den edozein informazio jarraitzen badu, proiektu edo proposamen dokumentua aurreko baldintzak ez betetzea, eta, ondoren, azterketa hori baztertuta geratuko da mapan kokatzeko lehen proiektu handiak.

Lortutako informazioak Industria, Turismo eta merkataritza ministerioa, eskabideak jaso eta aztertzea, interesatuen jabetzakoak ulertuko da ondorio guztietarako, eta isilpeko gisa erabiliko da. Informazio hori herri horiek hartu ahal izateko baimena.

Interesa duten enpresek proiektu-proposamenak aurkeztu behar dizkiote Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioari, 2021eko urtarrilaren 20ra arte (23:59, penintsulako ordua).

Gainera, aholkularitza zerbitzua jaso dituzte financia_industria@mincotur.es du zalantzak argitzeko gaian? "GALDETU TRAKZIO-PROIEKTU – kontsulta Laburra"

Eranskinak