Ibilgailuak

Testu honek ez du balio juridikoa.

Baldin eta ez zuen aurkitu nahi zuen informazioa, kontsulta bat, bidez Industria eta Turismo ministerioaren egoitza elektronikoaren (ez da beharrezkoa ziurtagiri digitala).

Ohiko galderak: placas de matrícula

¿Cuál es la legislación aplicable a las placas de matrícula?

La legislación de aplicación en lo referente a las placas de matrícula es la siguiente.

  • Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
  • Real Decreto 885/2020, de 6 de octubre, por el que se establecen los requisitos para la comercialización y puesta en servicio de placas de matrícula para vehículos de motor y remolques, y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.