Bizikletak Ibilgailuak Fabrikatzeko eta Estatistika

Estatistikak egiteko erabilitako metodologia deskribatzea eta Bizikletak Ibilgailuak fabrikatzea: