Estatística de Fabricación de Vehículos Automóbiles e Bicicletas

Descrición da metodoloxía utilizada para a elaboración da Estatística de Fabricación de Vehículos Automóbiles e Bicicletas: