Estatística do Cemento

Descrición

O Ministerio de Industria e Turismo, a través do Gabinete Técnico da Secretaría Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, é responsable da realización da estatística do cemento.

O obxectivo desta estatística é proporcionar unha información precisa, fiable e no menor prazo de tempo posible, da evolución do sector cementero español, de tal forma que se poidan satisfacer as necesidades de información sobre o mesmo a todos os axentes económicos e sociais que a requiren.

As estatísticas sobre as principais magnitudes do sector cementero español é un instrumento amplamente utilizado como indicador da evolución do propio sector, así como do sector da construción en España, sendo este último un sector básico da economía española.

O uso das estatísticas do sector cementero como indicador macroeconómico, é amplamente utilizado por diferentes axentes económicos e sociais, incluíndo as propias administracións públicas tanto de ámbito nacional como rexional, que demandan esta información para poder seguir de preto a evolución da produción e consumo deste produto como dato importante e representativo da conxuntura económica do país e das súas diferentes rexións.

O calendario definido para a publicación da estatística establece que non máis tarde do día 20 de cada mes publicaranse os resultados do mes anterior. A seguir, móstrase o calendario de publicación da estatística:

Principais resultados

Os ficheiros aos que se enlaza a seguir inclúen os resultados das estatísticas do cemento dos últimos meses.

NOTA INFORMATIVA:

A partir do mes de maio de 2024 (datos correspondentes ao mes de abril de 2024), a Estatística do Cemento incorpora certos cambios metodolóxicos asociados á ampliación da base de unidades informantes. Por iso, desde o este mes e ata abril de 2025 inclusive, publicaranse dúas versións da Estatística con fins de facilitar a comparabilidad interanual: unha versión conforme á antiga metodoloxía (base de unidades informantes NON ampliada) e outra conforme á nova (base de unidades informantes ampliada). Os ficheiros correspondentes están nomeados coa identificativos “BASE NON AMPLIADA” e “BASE AMPLIADA”, respectivamente.

Serie histórica desde 1992

Os ficheiros aos que se enlaza a seguir inclúen os resultados da serie histórica das estatísticas do cemento desde 1992.

Metodoloxía

Nas seguintes ligazóns pódese descargar a metodoloxía utilizada para a elaboración das estatísticas do cemento: