Estadística del Ciment

Descripció

El Ministeri d'Indústria i Turisme, a través del Gabinet Tècnic de la Secretaria General d'Indústria i de la Pequeño i Mitja Empresa, és responsable de la realització de l'estadística del ciment.

L'objectiu d'aquesta estadística és proporcionar una informació precisa, fiable i en el menor termini de temps possible, de l'evolució del sector cementero espanyol, de tal forma que es puguin satisfer les necessitats d'informació sobre el mateix a tots els agents econòmics i socials que la requereixen.

Les estadístiques sobre les principals magnituds del sector cementero espanyol és un instrument àmpliament utilitzat com a indicador de l'evolució del propi sector, així com del sector de la construcció a Espanya, sent aquest últim un sector bàsic de l'economia espanyola.

L'ús de les estadístiques del sector cementero com a indicador macroeconòmic, és àmpliament utilitzat per diferents agents econòmics i socials, incloent les pròpies administracions públiques tant d'àmbit nacional com a regional, que demanden aquesta informació per poder seguir d'a prop l'evolució de la producció i consum d'aquest producte com a dada important i representatiu de la conjuntura econòmica del país i de les seves diferents regions.

El calendari definit per a la publicació de l'estadística estableix que no més tard del dia 20 de cada mes es publicaran els resultats del mes anterior. A continuació, es mostra el calendari de publicació de l'estadística:

Principals resultats

Els fitxers als quals s'enllaça a continuació inclouen els resultats de les estadístiques del ciment dels últims mesos.

NOTA INFORMATIVA:

A partir del mes de maig de 2024 (dades corresponents al mes d'abril de 2024), l'Estadística del Ciment incorpora certs canvis metodològics associats a l'ampliació de la base d'unitats informants. Per això, des d'aquest mes i fins a abril de 2025 inclusivament, es publicaran dues versions de l'Estadística amb finalitats de facilitar la comparabilidad interanual: una versió conforme a l'antiga metodologia (base d'unitats informants NO ampliada) i una altra conforme a la nova (base d'unitats informants ampliada). Els fitxers corresponents estan nomenats amb els identificatius “BASE NO AMPLIADA” i “BASE AMPLIADA”, respectivament.

Sèrie històrica des de 1992

Els fitxers als quals s'enllaça a continuació inclouen els resultats de la sèrie històrica de les estadístiques del ciment des de 1992.

Metodologia

Als següents enllaços es pot descarregar la metodologia utilitzada per a l'elaboració de les estadístiques del ciment: