Estadística de Fabricació de Vehicles Automòbils i Bicicletes

Descripció de la metodologia utilitzada per a l'elaboració de l'Estadística de Fabricació de Vehicles Automòbils i Bicicletes: