Accesibilidade

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade con Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web www.industria.gob.es

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme con RD 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 1. Falta de conformidade con RD 1112/2018

  Poderían existir fallos puntuais de edición nalgunha páxina web.

 2. Carga desproporcionada

  Non aplica.

 3. O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable

  Poderían existir arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se procurou que a maioría deles si o cumpran.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 5 de novembro de 2018.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoevaluación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 27 de xullo de 2020.

Observacións e datos de contacto

Se vostede experimenta algunha dificultade no acceso á información contida neste sitio web, por favor, contacte connosco mediante o seguinte formulario de contacto. Realizaremos as melloras necesarias á maior brevidade posible.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e das Comunicións do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

Contido opcional

Este sitio web cumpre cos requisitos da Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015 considerando as excepcións do RD 1112/2018.

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo ten como obxectivo principal que o seu sitio web sexa todo o accesible e usable posible. Por iso, deseñouse adaptándose aos estándares e normativas vixentes en relación á accesibilidade, cumprindo con todos os puntos de verificación de prioridade 2 (AA) definidos na especificación de Pautas de Accesibilidade ao Contido na Web (WCAG 2.1) pola Iniciativa de Accesibilidade Web (WAI) do Consorcio World Wide Web (W3C), para o que se realizan revisións previas a cada publicación de novos contidos. En calquera caso, é posible que atope algunha páxina que non se adapte ao 100% a estes estándares, xa que algunhas das seccións contidas no portal están en proceso de adaptación e mellora. Se vostede experimenta algunha dificultade no acceso a información contida neste sitio web, por favor, contacte connosco mediante o seguinte formulario de contacto. Realizaremos as melloras necesarias o máis axiña posible.

Hai que ter en conta que para realizar operacións con sinatura electrónica o navegador debe utilizar javascript e os compoñentes clientes de sinatura electrónica necesarios.

Teclas de acceso rápido (Accesskey)

Existe a opción de acceder aos contidos de axuda á navegación mediante teclas de acceso rápido ou acceskey.

O uso desta ferramenta, dependerá do navegador e sistema operativo do usuario. De acordo ao navegador, os atallos máis frecuentes utilizan as seguintes combinacións de teclas:

 • Internet Explorer: Alt + tecla + Intro
 • Mozilla, Firefox e Chrome: Alt + tecle (en Firefox 2: Alt + Maiúsculas + tecla)
 • Opera: Maiúsculas + Esc + tecla
 • Safari: Cmd + tecla

As teclas de acceso rápido son:

 • Tecla S: Saltar navegación (ir directamente a contido)
 • Tecla 1: Páxina de inicio
 • Tecla 3: Mapa Web
 • Tecla 4: Busca
 • Tecla 5:Contactar
 • Tecla 6: Atención al ciudadano
 • Tecla 7: Sede Electrónica do ministerio
 • Tecla 0: Accesibilidade

Data da última revisión

Sitio web última revisión: 27/07/2020.

A accesibilidade das páxinas neste sitio son revisados antes da publicación.