• 10/03/2020

Industria adquire os dereitos de distribución das especificacións UNE 0060 e 0061 para polas, de forma gratuíta, a disposición das empresas que aspiran a definirse como “Industrias Dixitais”.

  • A través destas especificacións as empresas poderán avaliar por si mesmas se reúnen ou non os requisitos necesarios para ser consideradas “Industrias Dixitais”. Ademais, serven como base para que un organismo certificador acredite, no seu caso, dita consideración e outórguelles o distintivo correspondente.
  • As especificacións UNE 0060 e 0061 teñen como principal obxectivo favorecer a transformación dixital das empresas industriais de maneira integral a través dun sistema de xestión eficaz que facilite os necesarios cambios de cultura organizativa das empresas.
  • As especificacións UNE 0060 e 0061 buscan converterse nun referente para alcanzar os niveis que require a industria do futuro.

A Secretaría Xeral de Industria e da peme, envorcada en conseguir que a industria e, en especial, as pemes industriais acometan con éxito os seus procesos de transformación dixital, adquiriu os dereitos de distribución das Especificacións UNE 0060 e 0061 para a transformación dixital da industria con obxecto de polas ao seu dispor de forma gratuíta.

Estas Especificacións, que nacen froito da colaboración pública e privada, constitúen unha importante ferramenta para concienciar ás empresas industriais da necesidade de transformarse dixitalmente a través duns requisitos básicos necesarios para alcanzar os niveis que require a industria do futuro ou Industria 4.0 e reducir así a fenda dixital existente, fortalecendo o sector industrial nacional e preparándoo para os retos do futuro.

A Especificación UNE 0060, aliñada cos eixos fundamentais da Ferramenta de Autodiagnóstico Dixital Avanzada (FADA) desenvolvida pola Secretaría Xeral, ten por obxecto describir os requisitos para que unha empresa industrial de calquera tamaño e/ou actividade sexa considerada como Industria Dixital.

Pola súa banda, a Especificación UNE 0061, establece os criterios detallados de avaliación do cumprimento dos requisitos definidos na especificación UNE 0060 e os criterios mínimos de cumprimento de requisitos para conseguir a consideración de Industria Dixital, é dicir, establece o procedemento de avaliación da conformidade cos requisitos previamente definidos.

A través destas Especificacións as industrias poderán avaliar, segundo os requisitos e valoracións expostas, se poden ser consideradas como Industrias Dixitais e serven de guía para coñecer todos aqueles aspectos e ámbitos nos que profundar para chegar a selo.

Estas Especificacións, que nacen froito da colaboración pública e privada, constitúen unha importante ferramenta para concienciar ás empresas industriais da necesidade de transformarse dixitalmente a través duns requisitos básicos necesarios para alcanzar os niveis que require a industria do futuro ou Industria 4.0 e reducir así a fenda dixital existente, fortalecendo o sector industrial nacional e preparándoo para os retos do futuro.

Na páxina web da Estratexia Nacional de Industria Conectada 4.0 ofrécese máis información e as ligazóns para a descarga destas Especificacións.