Organigrama

Secretaría Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa

D. Raúl Blanco Díaz Currículum vitae

 • Gabinete

  D. Luis Manuel Suárez Fernández

 • Secretaría Xeral da Autoridade Nacional para a Prohibición das Armas Químicas

  D. Fernando Borreda Juste

 • Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa

  D. Galo Gutiérrez Monzonís Currículum vitae

  • Subdirección Xeral de Políticas Sectoriais Industriais D. Alejandro Cros Bernabéu
  • Subdirección Xeral de Calidade e Seguridade Industrial D. José Manuel Prieto Barrio
  • Subdirección Xeral de Áreas e Programas Industriais D. Ramón Herrero Arbizu
  • Subdirección Xeral de Dixitalización da Industria e Contornas Colaborativas D. Jorge Arnau Llinares Sanjuan
  • Subdirección Xeral de Apoio á PEME Dª. Mª José Muñoz Martínez
  • Subdirección Xeral de Xestión e Execución de Programas D. Juan Ignacio Moratinos Alonso