Brexit Industria

“Tras a súa saída da Unión Europea, o RU pasará a ser un país terceiro e iso suporá un cambio moi relevante na forma de relación cos países que permanecen na UE, coa posible imposición de aranceis e/ou o establecemento de controis sobre os estándares dos produtos a ou desde este destino preferente para as exportacións españolas. Dada o forte investimento directo que existe entre ambos os países, as cadeas produtivas están fortemente integradas. Poderían crearse descontinuidades normativas, impositivas e en prazo de entrega nas cadeas de produción de sectores como agroalimentario, aeronáutico, automoción, farmacéutico ou químico.

A Secretaría Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa elabora, executa e incorpora ao ordenamento xurídico as políticas industriais e da PEME, nacionais ou emanadas da Unión Europea. Igualmente, coordina e asesora nos asuntos de ámbito europeo e internacional e de cooperación técnica nas áreas da súa competencia.”

De interese

Outras ligazóns