ETEei buruzko estatistika eta argitalpenak

ETEei Laguntzeko Zuzendariordetza Nagusiak hilean eta urtean behin argitaratzen ditu zenbait estatistika eta txosten, bai Espainiako ETEei buruzko zifra eta adierazle garrantzitsuenak ezagutzera emateko eta baita Industriaren eta Enpresa Txiki eta Ertainen Zuzendaritza Nagusiak garatutako politiken jarraipena eta ebaluazioa egin ahal izateko ere.

“Espainiako enpresen egitura eta dinamika” txostena urtean behin argitaratzen da, Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) ekitaldi bakoitzaren urtarrilaren 1 egiten duen Enpresen Direktorio Zentralaren (DIRCE) neurrirako ustiaketa1 abiapuntu hartuta. Txosten hori “ETE estatistikak: bilakaera eta adierazleak” izenburupean argitaratzen zen lehen.

“ETEari buruzko txostena” Panorama PYME bildumaren barne dago eta urtean behin argitaratzen da Espainiako enpresen jardueraren analisia egiteko helburuarekin, arreta berezia jarrita ETEen jokabideari.

Era berean, urtean behin argitaratzen da “ETEaren erretratua”, ETEen sektorearen laburpena eskaintzen duena eta DIRCE direktorioko neurrirako informazioarekin egiten dena ere, parametro hauek oinarri hartuta:

  • Enpresak
  • Sektoreak
  • Enpresen altak eta bajak
  • Diru sarreren bolumena
  • Enpresa motak izaera juridikoaren arabera
  • Autonomia erkidego bakoitzeko enpresak

Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak hilean behin argitaratzen dituen Gizarte Segurantzan izena emanda dauden enpresen datuekin prestatzen den “ETE zifrak” dokumentua hilean behin argitaratzen da.

Evolución del empleo por tamañoCifras PYME. Datos marzo 2023PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande abr22may22jun22jul22ago22sep22oct22nov22dic22ene23feb23mar2395100105Fuente: Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Fecha PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande
abr22 100,2 102,3 102,0
may22 100,3 103,2 102,1
jun22 100,5 103,0 100,6
jul22 100,2 103,3 102,6
ago22 99,9 101,1 99,8
sep22 99,6 102,2 101,9
oct22 99,6 102,2 103,1
nov22 99,6 102,3 104,7
dic22 99,6 102,3 104,0
ene23 99,6 101,3 102,8
feb23 99,6 102,1 103,5
mar23 99,6 103,5 104,5
 

Espainiako enpresa kopurua

Txosten horren arabera, nabarmendu behar da enpresa txiki eta ertainen kopurua guztira 2.939.624koa dela (0-249 langile), eta enpresa handien kopurua (250 langile edo gehiago) 5.496koa dela (guztizkoaren % 0,19). ), hau da, Espainian guztira 2.945.120 enpresa dira.

Aurreko hilabetearekin alderatuta, ETEak %0,54 hazi dira (15.800 enpresa gehiago), eta handiek hazkunde handiagoa izan dute, %2,23ra iritsiz (120 enpresa gehiago).

Espainiako enpresek sortutako enplegua

Azpimarratu dezakegu apirilean langileak dituzten ETEen kopurua 1.333.158koa dela, eta 5.496 enpresa handiekin batera, langileak dituzten 1.338.654 enpresaren emaitza guztira ematen dute, hilero %1,20ko aldakuntzarekin eta 15.920 enpresa gehiagorekin.

Bestalde, langileak dituzten ETEek 9.506.732 langile enplegatu zituzten apirilean, hau da, %1,90eko aldakuntza eta 177.439 langile gehiago, eta enpresa handiek 6.323.451, % 2,00 gehiago, hau da, 124.164 langile gehiago. Guztira, langileak dituzten enpresek 15.830.183 langile zituzten, hileko %1,94ko aldakuntza-tasa, eta 301.603 langile gehiago.

Langileak dituzten ETEen barruan, talde txikia (10-49 langile) da hazkunde handiena izan duena, bai enpresen kopuruan (%2,66), bai enpleguari dagokionez (%2,49).

Datu iturria:

Aurreko datuak, langileak dituzten enpresei buruzkoak, 2023ko apirilaren 30ean eguneratutako "Gizarte Segurantzan alta emanda dauden enpresak" hileroko estatistiketatik hartuak dira.

Langilerik ez duten ETEei dagokienez, txosten hau idazteko datan erabilgarri "Autonomoak berez"zeuden autonomoei buruzko azken datuak 2022ko azken hiruhilekoarenak ziren eta 14.363 unitateko beherakada (-% 0,89) islatzen zuten 2022ko bigarren hiruhilekoko datuekiko.

Industria eta ETEaren Zuzendaritza Nagusiak “ETE zifrak” txostenak egiten ditu abuztuaren 3ko 998/2018 Errege Dekretuaren (2018ko abuztuaren 4ko BOE) 7. artikuluan esleitzen zaion eginkizuna betez. Artikulu horretan berariaz aipatzen da enpresa txiki eta ertainei buruzko azterlan, estatistika, datu base, txosten eta analisien prestaketa, sektoreka, eskualdeka eta modu agregatuan.


1INEk espezifikoki prestatzen ditu datu hauek Industriaren eta Enpresa Txiki eta Ertainen Zuzendaritza Nagusiak (DGIPYME) hala eskatzen dionean, hala nola 249 langile arteko enpresen banakatzea Eurostat definizioarekin homologatzeko eta Europar Batasuneko datuekin alderatzeko.

Txosten