ETE buruzko estatistikak eta argitalpenak

Zuzendariordetza nagusiak hilero argitaratzen ETE laguntzeko hainbat estatistikak eta txostenak, bai eta urteko hedatzeko ditzagun zenbakiak eta indikatzaile aipagarrienak espainiako eteen, politiken jarraipena egitea eta horiek ebaluatzea zuzendaritza nagusiak egindako Industria eta enpresa txiki eta ertainetan.

Urtero-urtero, txostena argitaratu zen "espainiako enpresa-egitura eta dinamika" aurrera enpresen neurrira1 ustiatuta (DIRCE) ekitaldi bakoitzeko urtarrilaren 1ean, estatistika institutu nazionalak (INE) argitaratuz. Txosten hori, ordura arte, aldez aurretik izena "Estatistikak Ete: bilakaera eta adierazleak".

"Du buruzko txostena ETE" bildumakoa ete Panorama urtero argitaratuko da, etorri da helburua da espainiako enpresa-jardueraren analisia, arreta berezia jarrita ETE portaera.

Era berean, urtero egiten du "erretratua, ETE" laburtzen da eteen sektorea ere, honako parametro hauei buruzko informazioa neurrira DIRCE:

  • Enpresak
  • Sektoreak
  • Enpresen altak eta bajak
  • Diru-sarreren bolumena
  • Enpresaren tipologia, izaera juridikoaren arabera
  • Enpresak autonomia-erkidegoen arabera

Hilean behin argitaratzen da, hileko datuak oinarri hartuta egina "dokumentua Zifra ETE" ministerioak argitaratutako Sartzea, gizarte-segurantza eta gizarte segurantzan inskribatutako enpresen buruzko migrazioak.

Evolución del empleo por tamañoCifras PYME. Datos febrero 2023PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande mar22abr22may22jun22jul22ago22sep22oct22nov22dic22ene23feb2395100105110Fuente: Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Fecha PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande
mar22 99,9 100,5 100,6
abr22 100,1 102,9 102,6
may22 100,3 103,7 102,7
jun22 100,4 103,5 101,2
jul22 100,1 103,8 103,2
ago22 99,8 101,6 100,3
sep22 99,5 102,7 102,5
oct22 99,5 102,7 103,7
nov22 99,5 102,8 105,3
dic22 99,5 102,8 104,6
ene23 99,5 101,8 103,4
feb23 99,5 102,7 104,1
 

Langileak dituzten ETEen kopurua urtarrilean 1.307.860 izan zen, hau da, aurreko hilabetearekin alderatuta, -%1,27 eta -16.782 enpresa gutxiagoko jaitsiera; Bestalde, enpresa handien kopurua 5.273koa da, eta horrek %0,34ko igoera suposatzen du (18 enpresa gehiago), eta, ondorioz, guztira 1.313.133 enpresa dira langileak dituztenak, hileko %-1,26ko aldakuntzarekin eta -16.764 enpresa gutxiagorekin.

Bestalde, langileak dituzten ETEek 9.143.223 langile zituzten urtarrilean, hau da, -%0,05eko aldakuntza, eta 79.355 langile gutxiago. Enpresa handietako langile-kopurua 6.097.127, kopuru hori suposatuz enplegu suntsiketa %-1,09 -67.126 langile gutxiago). Guztira, langileak dituzten enpresek 15.240.350 langile zituzten, hileko %-0,95eko aldakuntza-tasa, eta -146.481 langile gutxiagorekin.

Langileak dituzten ETEen barruan, mikroenpresen atala (1-9 langile) da suntsipen handiena jasaten duena, bai enpresen kopuruan (-%1,35), bai enpleguari dagokionez (-%1,73 ).

Aurreko datuak, langileak dituzten enpresei buruzkoak, "Gizarte Segurantzan alta emanda dauden enpresak" hileroko estatistiketatik atera dira.


1 INE institutuak antolatzen dituen datuak DGIPYME erakundeak eskatuta, besteak beste 249 arteko soldatapekoak dituzten enpresen banakapena Eurostat definiziora homologatzeko, eta Europar Batasunarekiko alderaketa.

Txostenak