• 11/06/2013

Prorrogado ata o 15 de xullo o prazo de presentación das solicitudes de convocatorias de axuda financeira ao investimento industrial