• 29/04/2012

Convócase procedemento de concorrencia para a elección de entidade colaboradora para a xestión do programa de apoio a Agrupacións Empresariais Innovadoras (AEI)

Convócase procedemento de concorrencia para a elección de entidade colaboradora para a xestión do programa de apoio a Agrupacións Empresariais Innovadoras (AEI)

Convócase procedemento de concorrencia para a elección de entidade colaboradora para a xestión do programa de apoio a Agrupacións Empresariais Innovadoras (AEI)

A Orde ITC/1843/2009, do 3 de xullo, modificada pola Orde ITC/134/2011 do 27 de xaneiro, establece as bases reguladoras, o réxime de axudas e a xestión de medidas para mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas mediante o apoio a Agrupacións Empresariais Innovadoras.

Na citada Orde, regúlase  a posibilidade de atribuír a unha entidade colaboradora a xestión de aspectos materiais da tramitación das subvencións. Na súa virtude, a  Secretaría de Industria e da Pequena e Mediana Empresa publica a Resolución do 20 de abril de 2012 pola que se convoca procedemento para a selección de Entidade Colaboradora.

Texto da Resolución do 20 de abril de 2012 [PDF] [754 KB]

Solicitude de participacion [PDF] [188 KB]

Modelo de Convenio [PDF] [30 KB]