• 15/02/2016

A Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa xa tramitou preto de 700.000 cartóns de Inspección Técnica de Vehículos electrónicas

Os primeiros cartóns baixo este novo soporte autorizáronse en 2011, pero foi en 2015 cando se adoptou masivamente polos fabricantes de automóbiles. No gráfico móstrase a evolución da cifra acumulada de cartóns eITV xestionadas.

Dentro do proceso de matriculación electrónica que permite matricular os vehículos de forma telemática sen necesidade de que os interesados comparezan nas Xefaturas Provinciais de Tráfico para a realización dos correspondentes trámites administrativos, a Dirección Xeral de Industria e PEME desenvolveu o proceso de recepción e autorización do cartón de Inspección Técnica de Vehículos electrónica (eITV). Este proceso supuxo a implantación dunha plataforma tecnolóxica que xestione en tempo real e con garantía de integridade o intercambio de información necesario entre solicitantes e Administración.

Os primeiros cartóns baixo este novo soporte autorizáronse en 2011, pero foi en 2015 cando se adoptou masivamente polos fabricantes de automóbiles. No gráfico móstrase a evolución da cifra acumulada de cartóns eITV xestionadas.

Evolución tarjetas eITV

Datos evolución cartóns eITV tramitadas [ODS] [4 KB]