• 29/07/2018

Etiquetaxe de compatibilidade entre carburantes e vehículos

Norma UNE EN-16942:2016 - Identificación de la compatibilidad de carburantes y vehículos.

O próximo 12 de outubro entrará en vigor a nova normativa europea sobre etiquetaxe para carburantes e vehículos que ten como obxectivo mellorar a información aos consumidores debido á gran variedade de combustibles existentes. Con este motivo, a Asociación Española de Normalización, UNE, presentou o estándar UNE-EN 16942 de etiquetaxe de compatibilidade entre carburantes e vehículos que indica como deben ser as novas etiquetas e onde deben estar colocadas.

A norma UNE-EN 16942 é un estándar de orixe europea, adoptado ao catálogo español de normas, que dá cumprimento á nova lexislación europea. Esta norma especifica as 13 etiquetas distintas para cada tipo de combustible: desde os derivados do petróleo, ata os biocombustibles, pasando polo gas natural, os gases licuados do petróleo, o hidróxeno e as súas mesturas, entre outros.

Ademais, as asociacións  ANFAC, ANESDOR, AOP e UPI, elaboraron unhas guías explicativas para usuarios e axentes do sector. Estas guías explican o propósito dos identificadores e etiquetas de combustible, o seu deseño e en que vehículos aparecerán. Entre outras localizacións, estas etiquetas figurarán:

  • na proximidade do tapón de enchido ou da tapa do depósito dos vehículos novos ou nos manuais de usuario dos novos vehículos, podendo aparecer tamén nos manuais electrónicos dispoñibles a través do centro multimedia do vehículo.
  • nas estacións de servizo no aparello chafariz e o boquerel, brindando unha guía sobre o combustible que é compatible cos vehículos.

A norma UNE-EN 16942:2016 e os identificadores de cada carburante están dispoñibles no portal web de AENOR (www.aenor.com).

Documentación

Guía explicativa para operadores [PDF] [1845 KB]

Guía explicativa para usuarios [PDF] [755 KB]