• 18/04/2022

Revisión do valor mínimo do cociente entre consumo e valor engadido bruto para optar á categoría de consumidor electrointensivo

O valor mínimo do cociente entre consumo e valor engadido bruto para obter a certificación de consumidor electrointensivo redúcese a 0,8 kWh/€

Aprobouse a Resolución da Secretaría Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa [PDF] [332 KB] pola que se revisa o cociente entre consumo e valor engadido bruto para optar á categoría de consumidor electrointensivo, ao que se refire o artigo 3 do Real Decreto 1106/2020, do 15 de decembro, polo que se regula o estatuto dos consumidores electrointensivos. En virtude desta resolución, modifícase o valor mínimo do cociente entre consumo e valor engadido bruto de 1,5 a 0,8 kWh/€. A eficacia desta resolución comezará o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado».

Resolución do 7 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, pola que se revisa o cociente entre consumo e valor engadido bruto para optar á categoría de consumidor electrointensivo, ao que se refire o Real Decreto 1106/2020, do 15 de decembro, polo que se regula o Estatuto dos consumidores electrointensivos.