Secretaría Xeral

Esta sección contén información sobre a estrutura orgánica e Organismos dependentes da Secretaría Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa así como as funcións e competencias que lle corresponden.