• 10/3/2020

Indústria adquireix els drets de distribució de les especificacions UNEIX 0060 i 0061 per posar-les, de forma gratuïta, a la disposició de les empreses que aspiren a definir-se com a “Indústries Digitals”.

  • A través d'aquestes especificacions les empreses podran avaluar per si mateixes si reuneixen o no els requisits necessaris per ser considerades “Indústries Digitals”. A més, serveixen com a base perquè un organisme certificador acrediti, si escau, aquesta consideració i els atorgui el distintiu corresponent.
  • Las especificaciones UNE 0060 y 0061 tienen como principal objetivo favorecer la transformación digital de las empresas industriales de manera integral a través de un sistema de gestión eficaz que facilite los necesarios cambios de cultura organizativa de las empresas.
  • Les especificacions UNEIX 0060 i 0061 cerquen convertir-se en un referent per aconseguir els nivells que requereix la indústria del futur.

La Secretaria General d'Indústria i de la pime, bolcada a aconseguir que la indústria i, especialment, les pimes industrials escometin amb èxit els seus processos de transformació digital, ha adquirit els drets de distribució de les Especificacions UNEIX 0060 i 0061 per a la transformació digital de la indústria a fi de posar-les a la seva disposició de forma gratuïta.

Estas Especificaciones, que nacen fruto de la colaboración pública y privada, constituyen una importante herramienta para concienciar a las empresas industriales de la necesidad de transformarse digitalmente a través de unos requisitos básicos necesarios para alcanzar los niveles que requiere la industria del futuro o Industria 4.0 y reducir así la brecha digital existente, fortaleciendo el sector industrial nacional y preparándolo para los retos del futuro.

L'Especificació UNEIX 0060, alineada amb els eixos fonamentals de l'Eina d'Autodiagnòstic Digital Avançada (FADA) desenvolupada per la Secretaria General, té per objecte descriure els requisits perquè una empresa industrial de qualsevol grandària i/o activitat sigui considerada com a Indústria Digital.

Per la seva banda, l'Especificació UNEIX 0061, estableix els criteris detallats d'avaluació del compliment dels requisits definits en l'especificació UNEIX 0060 i els criteris mínims de compliment de requisits per aconseguir la consideració d'Indústria Digital, és a dir, estableix el procediment d'avaluació de la conformitat amb els requisits prèviament definits.

A través d'aquestes Especificacions les indústries podran avaluar, segons els requisits i valoracions plantejades, si poden ser considerades com a Indústries Digitals i serveixen de guia per conèixer tots aquells aspectes i àmbits en els quals aprofundir per arribar a ser-ho.

Aquestes Especificacions, que neixen fruit de la col·laboració pública i privada, constitueixen una important eina per conscienciar a les empreses industrials de la necessitat de transformar-se digitalment a través d'uns requisits bàsics necessaris per aconseguir els nivells que requereix la indústria del futur o Indústria 4.0 i reduir així la bretxa digital existent, enfortint el sector industrial nacional i preparant-ho per als reptes del futur.

A la pàgina web de l'Estratègia Nacional d'Indústria Connectada 4.0 s'ofereix més informació i els enllaços per a la descàrrega d'aquestes Especificacions.