Brexit Indústria

“Després de la seva sortida de la Unió Europea, el RU passarà a ser un país tercer i això suposarà un canvi molt rellevant en la forma de relació amb els països que romanen en la UE, amb la possible imposició d'aranzels i/o l'establiment de controls sobre els estàndards dels productes a o des d'aquesta destinació preferent per a les exportacions espanyoles. Donada la forta inversió directa que existeix entre tots dos països, les cadenes productives estan fortament integrades. Podrien crear-se discontinuïtats normatives, impositives i en termini de lliurament en les cadenes de producció de sectors com a agroalimentari, aeronàutic, automoció, farmacèutic o químic.

La Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitja Empresa elabora, executa i incorpora a l'ordenament jurídic les polítiques industrials i de la PIME, nacionals o emanades de la Unió Europea. Igualment, coordina i assessora en els assumptes d'àmbit europeu i internacional i de cooperació tècnica a les àrees de la seva competència.”

MISSATGE IMPORTANT

La Comissió informa que:

"Fins i tot si s'aconseguís una associació ambiciosa que cobrís totes les àrees incloses en la Declaració Política a la fi de 2020, la retirada de l'RU de el cos de doctrina comunitari, el mercat interior i la Unió Duanera, el final d'el període de transició crearà inevitablement barreres a l' comerç i als intercanvis internacionals que no existeixen avui.

Hi haurà conseqüències àmplies i de gran abast per a les administracions públiques, les empreses i els ciutadans a partir de l'1 de gener de 2021, amb independència de l'resultat de la negociació. Aquests canvis són inevitables i tothom ha de assegurar-se que està preparat per a això".

d'Interès

 • Teléfono información para las PYMES [PDF] [256,87 KB]
 • Automoción

  Famacéuticos

  Industrial

  Internal EU27 preparatory discussions on the future relationship

  Otros

  Químicos

  Unión Europea - Reino Unido relación futura

  Altres enllaços