Brexit Indústria

Compartir

“Després de la seva sortida de la Unió Europea, el RU passarà a ser un país tercer i això suposarà un canvi molt rellevant en la forma de relació amb els països que romanen en la UE, amb la possible imposició d'aranzels i/o l'establiment de controls sobre els estàndards dels productes a o des d'aquesta destinació preferent per a les exportacions espanyoles. Donada la forta inversió directa que existeix entre tots dos països, les cadenes productives estan fortament integrades. Podrien crear-se discontinuïtats normatives, impositives i en termini de lliurament en les cadenes de producció de sectors com a agroalimentari, aeronàutic, automoció, farmacèutic o químic.

La Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitja Empresa elabora, executa i incorpora a l'ordenament jurídic les polítiques industrials i de la PIME, nacionals o emanades de la Unió Europea. Igualment, coordina i assessora en els assumptes d'àmbit europeu i internacional i de cooperació tècnica a les àrees de la seva competència.”

d'Interès

Altres enllaços