Herritarren parte-hartzearen xehetasuna

Kontsulta
Itxi
Estandarraren barrutia:
Ministro Agindua
Kontsulta-karakterea:
Araudia
Parte hartze mota:
Aurretiazko kontsultak

Resumen

Legearen 26.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, 50/1997 zk., gobernuaren azaroaren 27ko egin behar da, kontsulta publikoa egin aurreko agindu proiektua, eta i. eta ii. eranskinak eguneratzen dituena. 2028/86 errege dekretua, ekainaren 6koa, hainbat direktiba aplikatzeko arauei buruzko eeeko homologazioaren, ibilgailu mota, atoi, erdi-atoi, motozikleta, ziklomotor eta nekazaritzako ibilgailuak, bai eta ibilgailu horiek zatiak eta piezak.

Arauaren atzealdea

2028/1986 Errege Dekretua, ekainaren 6koa, por el que se establecen las aplikatzeko arauak europako erkidegoaren zuzentarauen homologazioaren ibilgailu, atoi, erdiatoi, haren atalak eta dituzten baldintza teknikoak ezartzen dira, eta haren piezak homologatzeko motordun ibilgailuak. I. eta ii. eranskinetan aipatutako xedapen xede izan, hainbat aldiz eguneratu txertatzeko. europar batasuneko xedapenen (EB) zuzenean ez zirenak, hain zuzen ere, estatu kideetan aplikatu beharrekoak diren aurrerapen teknikoen arabera arautzea eta mantentzea estatuko eguneratua eremuan motordun ibilgailuek.

Ibilgailu motordunen homologazioa esparruan, erregelamenduak, zuzenean aplikatzekoak estatu kide bakoitzean, zuzentarauen ordez, pixkanaka tresna gisa eta legegileak hautatutako egoera bateratuak ezartzeko ebn. erregelamendu Bidez ingurumen-legeriaren ebn, lekuz aldatu beharrik ez dago horiek zuzenean transposizioa, estatu kideetan aplikatu beharrekoak.

Hala ere, baimen-prozedura jakin batzuk eta nazio-mailako eta europako batasunean ez dauden irizpide bateratuekin; hala nola, eraldaketak matrikulatu ondoren ibilgailuen baimena, ibilgailuen matrikulazio-erabiliak beste herrialde batzuetan, ibilgailu-kategoria homologazioa harmonizatu gabeko (bere indarrez dabilen makina, gurdi traktorea, motokultore, …) edo homologazio nazionala-serie laburrak edo banan-banan buruzkoak, homologatzeko eskakizunak harmonizatuen bidez EB mailan, 2028/1986 errege dekretuan, ekainaren 6an.

Hori dela eta, prozesu jakin batzuk eskatzen diren baldintza teknikoak lerrokatuta mantentzeko baimena emateko, estatuko eta batera ezarritako irizpideekin ebn ibilgailu berrien homologazioa, bidezkoa da i. eta ii. Eranskinak 2028/1986 errege dekretuan, ekainaren 6an.

Estandar berriarekin konpondu beharreko arazoak

Arau hau eguneraturik edukitzea nahi baimentzeko baldintza teknikoak zenbait erabiltzailerentzako zirkulazio nazionala, ibilgailuak baldintzak nazioartean irizpide bateratuekin esparruan, nazio batuak, eta europar batasunak eginikoak dira. Erregelamendu horretan, etengabeko bilakaera dago, eta zehaztapenetan aldaketak sartzea, eta saiakuntza-prozeduretan, bai eta teknologia berriak sartzea eta segurtasun-sistemak dauden ibilgailu bat oinarri hartuta, hobeto ezagutzen benetako erabilera arrisku.

Behar eta onarpena egiteko aukera

Azken eguneratzearen argitaratu ondoren, maiatzaren 9an 2020 ekarpen akats-zuzenketa argitaratu maiatzaren 15ean onetsi dira, Araudiak, 2020 hainbat (EB), europako parlamentuarena eta kontseiluarena, erregelamenduak eta Araudiak garatzen duen batzordea, nazio batuen babespean.

Entre ellos merece especial mención el Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativo a los requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, en lo que respecta a su seguridad general y a la protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 78/2009, (CE) n.o 79/2009 y (CE) n.o 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) n.o 631/2009, (UE) n.o 406/2010, (UE) n.o 672/2010, (UE) n.o 1003/2010, (UE) n.o 1005/2010, (UE) n.o 1008/2010, (UE) n.o 1009/2010, (UE) n.o 19/2011, (UE) n.o 109/2011, (UE) n.o 458/2011, (UE) n.o 65/2012, (UE) n.o 130/2012, (UE) n.o 347/2012, (UE) n.o 351/2012, (UE) n.o 1230/2012 y (UE) 2015/166 de la Comisión.

Ez dira aplikatzekoak, araudi horrek garraiatzeko ibilgailuak. pertsonak, salgaiak, bai eta beren atoiak (kategoria M, N eta O) segurtasun-baldintzak zehazten ditu, baita ibilgailuen orokorra aplikatuko da. uztailaren 6tik aurrera 2022ko eta hobetuko duten baldintza berriak izaerak bidaiarien segurtasuna eta gainerako bide-erabiltzaileei, eta arreta berezia jarri behar da. erabiltzaileak segurtasun-Sistema berrien artean nahitaezko ibilgailuetan sartzen da, besteak beste, laguntzaile adimenduna, abiadura larrialdiko galgatzea, erregistratzaileak gorabeheren datu-larrialdi-sistema edo mantentze-erreia.

Era berean, hainbat argitaratu dira erregelamendu-baldintzak, baita emisioak bererako zirkulazio-baldintza errealetan eta laborategian (saiakuntza WLTP), baita laborategian egindako saiakuntzen ibilgailu arinentzat ziurtagiria edo CO2-emisioak, eta ibilgailu astun askokoa.

Arauzko aldaketak ez, ordea, ibilgailuen Eremua mugatzen dira M, N, O. Ere onartuta daude, ibilgailuetan ezar daitezkeen hainbat erregelamenduak 2 eta 3 gurpil eta kuadrizikloak, baita nekazaritzako eta basogintzako ibilgailuak.

Beraz, beharrezkotzat jotzen da, eta i. zein ii. eranskinak berrikusi 2028/1986 errege dekretuan, ekainaren 6an.

Horrez gain eta mantentze aldera erregulazio nazionala bai jotzeaz komunitate-materia, bidezkoa da formatua ere bost eranskineko III (kategoria M eta N) eta IV (kategoria edo) 750/2010 errege dekretua, ekainaren 4koa, homologatzeko prozedurak arautzen dituena motordun ibilgailuak eta beren atoiak, makina autopropultsatuak edo remolcadas, nekazaritzako ibilgailuak, bai eta sistemak, zatiak eta pieza proposatutakoarekin bat etorriz, aipatu ibilgailuetan ezarritako erregelamenduzko egintzak berri erregelamenduan (EB) 2019/2144 azaroaren 27ko 2019.

Arauaren helburuak

Aurrerapen teknikora eguneratzea baimen-baldintzak ibilgailuak zerbitzuan jarri proposatutakoarekin bat etorriz, erregelamendu bidezko garapenak europa mailan.

Soluzio alternatibo posibleak, arautzaileak eta ez-arautzaileak

Berariazko eskakizun teknikoak garatzeko nazio-mailako segurtasun-alderdi jakin batzuetarako eta ibilgailuaren ingurumen-eraginkortasuna ez da egokitzat jotzen egitean daukaten eraginkortasuna ikuspegitik. Ez aldetik begiratuta, karga bat sortuko eskaera estaltzeko fabrikatzaileei eskatu zenbakira, eta diseinu-konponbideak bereziak behar izaten da, jokaeran kostuak, handiagoak. Horren ordez, egokiena baldintzak, eta irizpide bateratuekin aurrera hartzen particularizaciones han egokiak behar-beharrezkoa ez bada, behar diren berariazko baldintzak egokitzeko, eta estatuan.

Ez dago beste aukerarik ez batzordea da.

Lekualdatze epea

Argumentuak aurkezteko epea egunetik egunera 2022(e)ko urtarrilaren 11(a), asteartea egunera arte 2022(e)ko urtarrilaren 28(a), ostirala

Esleipena aurkezteko

Remitirse helbidera ditzakete alegazioak: participacion_csegind@mincotur.es

Oro har, jasotako ekarpenak hartuko dira jendaurrean zabaltzeko daitezkeen.

Alderdiek iritziz, behar duen informazioa lagapena interesdunaren izaera konfidentziala tratatu egin behar dira, eta, ondorioz, ez da horren hedapena izan behar dute testuak berak berariaz libre, adierazitako; horretarako ez da, ekarpena, mezuak generikoak konfidentzialtasunari buruzko hastapeneko azalpenak.