Axudas directas a empresas gas intensivas

O 29 de marzo de 2022 apróbase en Consello de Ministros, dentro do Plan Nacional de Resposta ás consecuencias da guerra en Ucraína, unha serie de actuacións destinadas a axudar á industria gran consumidora de enerxía que suman 488 millóns de euros.

Dentro do ámbito das este axudas destínanse 125 M€ en axudas directas a empresas gas intensivas con previsión de beneficiar a máis de 1.600 empresas. Os sectores que se van a beneficiar destas axudas son o papel e o cartón, o vidro e a cerámica.

Tal e como se establece no artigo 3 do Real Decreto-lei 6/2022, do 29 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes no marco do Plan Nacional de resposta ás consecuencias económicas e sociais da guerra en Ucraína:

  • Os beneficiarios destas axudas serán as empresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, incluíndo comunidades de bens e entidades sen personalidade xurídica ou autónomos, que teñan domicilio fiscal en territorio español, que realizasen durante 2021 polo menos una das actividades previstas nos Códigos CNAE descritos no este artigo e continúen no seu exercicio no momento da solicitude.
  • O importe das axudas para cada beneficiario consistirá nunha cantidade, dependendo da súa CNAE, multiplicada polo seu número de empregados, cunha contía máxima de 400.000 euros.

A solicitude, dispoñible ata o 3 de maio de 2022, realizarase a través da sede electrónica da Axencia Tributaria

Nota informativa sobre as medidas de apoio á industria gas intensiva [PDF] [257.47 kB]

SOLICITUDE