• 03/06/2019

Proxecto europeo na cadea de valor das baterías baixo o mecanismo "Proxectos Importantes de Interese Común Europeo" (PIICE)

Consulta pública previa sobre o Proxecto europeo na cadea de valor das baterías baixo o mecanismo "Proxectos Importantes de Interese Común Europeo" (PIICE).

As empresas con proxectos innovadores centrados na cadea de valor das baterías teñen a oportunidade de participar nun “Proxecto Importante de Interese Común Europeo” (PIICE). Este PIICE enmárcase na iniciativa Alianza Europea das Baterías (EBA), impulsada pola Comisión Europea en 2017 co obxectivo de axuntar os esforzos dos países e empresas para desenvolver a industria de baterías en Europa.

As empresas interesadas deben presentar as súas propostas de proxectos ao Ministerio de Industria, Comercio e Turismo desde o día 3 de xuño ata o día 7 de xuño (10:00 am), inclusive, por correo electrónico, á dirección sganalisissectores@mincotur.es

Máis información sobre esta consulta pública previa.