• 3/6/2019

Projecte europeu en la cadena de valor de les bateries sota el mecanisme "Projectes Importants d'Interès Comú Europeu" (PIICE)

Consulta pública prèvia sobre el Projecte europeu en la cadena de valor de les bateries sota el mecanisme "Projectes Importants d'Interès Comú Europeu" (PIICE).

Les empreses amb projectes innovadors centrats en la cadena de valor de les bateries tenen l'oportunitat de participar en un “Projecte Important d'Interès Comú Europeu” (PIICE). Aquest PIICE s'emmarca en la iniciativa Aliança Europea de les Bateries (EBA), impulsada per la Comissió Europea en 2017 amb l'objectiu de conjuminar els esforços dels països i empreses per desenvolupar la indústria de bateries a Europa.

Les empreses interessades han de presentar les seves propostes de projectes al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme des del dia 3 de juny fins al dia 7 de juny (10:00 am), inclusivament, per correu electrònic, a l'adreça sganalisissectores@mincotur.es

Més informació sobre aquesta consulta pública prèvia.