• 15/2/2016

La Direcció general d'Indústria i de la Pequeño i Mitja Empresa ja ha tramitat prop de 700.000 targetes d'Inspecció Tècnica de Vehicles electròniques

Les primeres targetes sota aquest nou suport es van autoritzar en 2011, però ha estat en 2015 quan s'ha adoptat massivament pels fabricants d'automòbils. En el gràfic es mostra l'evolució de la xifra acumulada de targetes eITV gestionades.

Dins del procés de matriculació electrònica que permet matricular els vehicles de forma telemàtica sense necessitat que els interessats es personin en les Prefectures provincials de trànsit per a la realització dels corresponents tràmits administratius, la Direcció general d'Indústria i PIME ha desenvolupat el procés de recepció i autorització de la targeta d'Inspecció Tècnica de Vehicles electrònica (eITV). Aquest procés ha suposat la implantació d'una plataforma tecnològica que gestioni en temps real i amb garantia d'integritat l'intercanvi d'informació necessari entre sol·licitants i Administració.

Les primeres targetes sota aquest nou suport es van autoritzar en 2011, però ha estat en 2015 quan s'ha adoptat massivament pels fabricants d'automòbils. En el gràfic es mostra l'evolució de la xifra acumulada de targetes eITV gestionades.

Evolución tarjetas eITV

Dades evolució targetes eITV tramitades [ODS] [4 KB]