• 2/5/2013

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme recolza amb 10 milions d'euros l'adquisició de vehicles elèctrics

El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de reial decret pel qual es regula la concessió directa de subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics en 2013.

  • El Govern ha aprovat el projecte de reial decret pel qual es regulen les subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics en 2013.
  • La finalitat d'aquestes ajudes és fomentar el desenvolupament de la mobilitat elèctrica per la seva contribució a la millora del sector del transport, de l'eficiència energètica, reducció d'emissions i respecte al medi ambient i una menor dependència energètica de l'exterior i dels combustibles fòssils al nostre país.

El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de reial decret pel qual es regula la concessió directa de subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics en 2013.

El nou reial decret permetrà continuar amb l'impuls ja realitzat en 2012 al vehicle elèctric mitjançant la concessió de subvencions per part del Ministeri d'indústria, Energia i Turisme a la seva adquisició, estant dotada la línia amb un total de 10 milions d'euros a tal fi, la mateixa xifra que en 2012.

Les ajudes es concedeixen per a l'adquisició, operacions de finançament per lísing

Són subvencionables els cuadriciclos, turismes, furgons, furgonetes i autocars elèctrics nous, entenent com a tals aquells l'energia dels quals de propulsió procedeix, total o parcialment, de l'electricitat de les seves bateries, carregades a través de la xarxa elèctrica.

La quantia de les ajudes varien depenent del tipus de vehicle a adquirir i de la seva autonomia en manera de funcionament exclusivament elèctric.

El termini de sol·licituds serà fins al 30 d'octubre per a vehicles ja matriculats, o fins al 30 d'agost per a aquells vehicles pendents de matricular al moment de la sol·licitud. S'accepten vehicles matriculats a partir de l'1 de gener de 2013.

Aquesta mesura suposa respecte al 2012 una simplificació de la tramitació, en realitzar-se la sol·licitud de forma electrònica.

Per a més informació, pot accedir al Portal ajudes.