• 29/7/2018

Etiquetatge de compatibilitat entre carburants i vehicles

Norma UNEIX EN-16942:2016 - Identificació de la compatibilitat de carburants i vehicles.

El proper 12 d'octubre entrarà en vigor la nova normativa europea sobre etiquetatge per a carburants i vehicles que té com a objectiu millorar la informació als consumidors a causa de la gran varietat de combustibles existents. Amb aquest motiu, l'Associació Espanyola de Normalització, UNEIX, ha presentat l'estàndard UNE-EN 16942 d'etiquetatge de compatibilitat entre carburants i vehicles que indica com han de ser les noves etiquetes i on han d'estar col·locades.

La norma UNE-EN 16942 és un estàndard d'origen europeu, adoptat al catàleg espanyol de normes, que dona compliment a la nova legislació europea. Aquesta norma especifica les 13 etiquetes diferents per a cada tipus de combustible: des dels derivats del petroli, fins als biocombustibles, passant pel gas natural, els gasos liquats del petroli, l'hidrogen i les seves mescles, entre uns altres.

A més, les associacions  ANFAC, ANESDOR, AOP i UPI, han elaborat unes guies explicatives per a usuaris i agents del sector. Aquestes guies expliquen el propòsit dels identificadors i etiquetes de combustible, el seu disseny i en quins vehicles apareixeran. Entre altres ubicacions, aquestes etiquetes figuraran:

  • en la proximitat del tap d'ompliment o de la tapa del dipòsit dels vehicles nous o en els manuals d'usuari dels nous vehicles, podent aparèixer també en els manuals electrònics disponibles a través del centre multimèdia del vehicle.
  • en les estacions de servei en l'aparell sortidor i el boquerel, brindant una guia sobre el combustible que és compatible amb els vehicles.

La norma UNE-EN 16942:2016 i els identificadors de cada carburant estan disponibles al portal web d'AENOR (www.aenor.com).

Documentació

Guia explicativa per a operadors [PDF] [1845 KB]

Guia explicativa per a usuaris [PDF] [755 KB]