• 18/4/2022

Revisió del valor mínim del quocient entre consum i valor afegit brut per optar a la categoria de consumidor electrointensiu

El valor mínim del quocient entre consum i valor afegit brut per obtenir la certificació de consumidor electrointensiu es redueix a 0,8 kWh/€

S'ha aprovat la Resolució de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa [PDF] [332 KB] per la qual es revisa el quocient entre consum i valor afegit brut per optar a la categoria de consumidor electrointensiu, al qual es refereix l'article 3 del Reial decret 1106/2020, de 15 de desembre, pel qual es regula l'estatut dels consumidors electrointensius. En virtut d'aquesta resolució, es modifica el valor mínim del quocient entre consum i valor afegit brut de 1,5 a 0,8 kWh/€. L'eficàcia d'aquesta resolució començarà al dia següent de la publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Resolució de 7 d'abril de 2022, de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa, per la qual es revisa el quocient entre consum i valor afegit brut per a optar a la categoria de consumidor electrointensivo, al qual es refereix el Reial decret 1106/2020, de 15 de desembre, pel qual es regula l'Estatut dels consumidors electrointensivos.