• 18/4/2022

Revisió del valor mínim del quocient entre consum i valor afegit brut per optar a la categoria de consumidor electrointensivo

El valor mínim del quocient entre consum i valor afegit brut per obtenir la certificació de consumidor electrointensivo es redueix a 0,8 kWh/€

S'ha aprovat la Resolució de la Secretaria General d'Indústria i de la Pequeño i Mitja Empresa [PDF] [332 KB] per la qual es revisa el quocient entre consum i valor afegit brut per optar a la categoria de consumidor electrointensivo, al que es refereix l'article 3 del Reial decret 1106/2020, de 15 de desembre, pel qual es regula l'estatut dels consumidors electrointensivos. En virtut d'aquesta resolució, es modifica el valor mínim del quocient entre consum i valor afegit brut d'1,5 a 0,8 kWh/€. L'eficàcia d'aquesta resolució començarà l'endemà al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Resolució de 7 d'abril de 2022, de la Secretaria General d'Indústria i de la Pequeño i Mitja Empresa, per la qual es revisa el quocient entre consum i valor afegit brut per optar a la categoria de consumidor electrointensivo, al que es refereix el Reial decret 1106/2020, de 15 de desembre, pel qual es regula l'Estatut dels consumidors electrointensivos.