Detalle Participación Pública

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Proxectos non normativos

Resumen

A presente consulta pública ten por obxecto a segunda versión da Guía de aplicación do Real Decreto 706/2017, de 7 de xullo, polo que se aproba a instrución técnica complementaria O meu-IP 04 «Instalacións para subministración a vehículos» e regúlanse determinados aspectos da regulamentación de instalacións petrolíferas.

Neste Real Decreto, na súa Disposición adicional primeira establécese o seguinte:

"Guía técnica. O centro directivo competente en materia de seguridade industrial do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade elaborará, manterá actualizada e publicará na súa web unha guía técnica de carácter non vinculante para a aplicación práctica da ITC, a cal poderá establecer aclaracións en conceptos de carácter xeral"

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día luns, 21 de decembro de 2020

Presentación de alegacións

As alegacións pódense enviar ao enderezo de correo electrónico: participacion_csegind@mincotur.es indicando no asunto: "Participación pública. Guía Real Decreto 706/2017 (ITC IP-04 )"

Con carácter xeral as alegacións considéranse non confidenciais e en consecuencia de libre difusión. As partes da información que se desexe que sexan consideradas confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas no propio texto, motivando as razóns da este cualificación.

Anexos