Consultas sobre temas de calidade e seguridade industrial

Nesta sección poderá consultar as preguntas máis frecuentes relacionadas cos seguintes bloques de información:

Se non atopa a información que necesita nesta sección pode expor unha consulta específica a través da Sede electrónica do Ministerio de Industria e Turismo (non é necesario certificado dixital). Adicionalmente, no teléfono 91 3495108 pode obter información sobre cuestións de regulamentación e homologación de vehículos. 

Se quere realizar unha comunicación específica pode facelo a través da Sede electrónica do Ministerio de Industria e Turismo.