• 18/10/2010

Programa CEAES: Adxudicación provisional da primeira convocatoria de axudas á Cooperación de Centros de Apoio aos Emprendedores

O Ministerio de Industria, Turismo e Comercio impulsa a cooperación entre Centros que prestan servizos de apoio a emprendedores para fomentar a coordinación da oferta existente e dotala dunha maior especialización.

Os proxectos seleccionados contemplan, entre outras actuacións conxuntas, as dirixidas a mellorar a información proporcionada aos emprendedores mediante a posta en común de metodoloxías, a complementariedade de servizos entre centros, a mellora da capacitación do persoal técnico, así como mediante o acceso a plataformas conxuntas de servizos, actuacións todas elas que destacaron pola súa calidade e o seu enfoque innovador.

Entre os organismos que participan nos proxectos seleccionados destacan as entidades locais de promoción (20%), organizacións empresariais (19%), Cámaras de Comercio (17%) e CEEI’s (13%), sen ningunha dúbida pola súa longa experiencia e contrastada profesionalidade na prestación de servizos dirixidos a PEME e emprendedores.

A DGPYME destinou un total de 1.000.000 euros, en forma de subvencións, ao desenvolvemento dos proxectos seleccionados dos que se beneficiarán directamente un total de 112 organismos públicos e privados sen ánimo de lucro.

A distribución por CCAA dos proxectos seleccionados é a seguinte:

Programa de promoción de Centros de Apoio a Emprendedores CEAE)
 Comunidade Autónoma (CC.AA.)  Total  Porcentaxe (%)
 Andalucía    6  22
 Aragón  1  3
 Asturias  1  3
 Canarias  3  11
 Cantabria  1  3
 Castela-A Mancha  1  3
 Castela e León  2  7
 Cataluña  2  7
 Estremadura  2  7
 Galicia  1  3
 Madrid  2  7
 Murcia  2  7
 Navarra  1  3
 País Vasco  2  7
 Valencia  2  7
 TOTAL  30  100

Nota: Para o seu cálculo tívose en conta a orixe do organismo solicitante.


O programa de promoción de Centros de Apoio a Emprendedores constitúe unha das novidades destacadas introducidas en 2010 no Plan de Actuación de Apoio ao Emprendimiento (PAAE) do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

Coa concesión destas axudas preténdese potenciar, fomentar e desenvolver os servizos existentes dirixidos a emprendedores e Pequenas e Medianas Empresas, como medio para impulsar e favorecer a iniciativa emprendedora, a creación de empresas e a continuidade das xa existentes, todo iso nun marco de impulso da actividade económica de España.