• 18/10/2010

Programa CEAES: Adjudicació provisional de la primera convocatòria d'ajudes a la Cooperació de Centres de Suport als Emprenedors

El Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç impulsa la cooperació entre Centres que presten serveis de suport a emprenedors per fomentar la coordinació de l'oferta existent i dotar-la d'una major especialització.

Los proyectos seleccionados contemplan, entre otras actuaciones conjuntas, las dirigidas a mejorar la información proporcionada a los emprendedores mediante la puesta en común de metodologías, la complementariedad de servicios entre centros, la mejora de la capacitación del personal técnico, así como mediante el acceso a plataformas conjuntas de servicios, actuaciones todas ellas que han destacado por su calidad y su enfoque innovador.

Entre els organismes que participen en els projectes seleccionats destaquen les entitats locals de promoció (20%), organitzacions empresarials (19%), Cambres de comerç (17%) i CEEI’s (13%), sens dubte per la seva llarga experiència i contrastada professionalitat en la prestació de serveis dirigits a PIME i emprenedors.

La DGPYME ha destinat un total d'1.000.000 euros, en forma de subvencions, al desenvolupament dels projectes seleccionats dels quals es beneficiaran directament un total de 112 organismes públics i privats sense ànim de lucre.

La distribució per CCAA dels projectes seleccionats és la següent:

Programa de promoción de Centros de Apoyo a Emprendedores CEAE)
 Comunitat Autònoma (CC.AA.)  Total  Percentatge (%)
 Andalusia    6  22
 Aragó  1  3
 Astúries  1  3
 Canàries  3  11
 Cantàbria  1  3
 Castella-la Manxa  1  3
 Castella i Lleó  2  7
 Catalunya  2  7
 Extremadura  2  7
 Galícia  1  3
 Madrid  2  7
 Múrcia  2  7
 Navarra  1  3
 País Basc  2  7
 València  2  7
 TOTAL  30  100

Nota: Per al seu càlcul s'ha tingut en compte l'origen de l'organisme sol·licitant.


El programa de promoció de Centres de Suport a Emprenedors constitueix una de les novetats destacades introduïdes en 2010 en el Pla d'Actuació de Suport a l'Emprenedoria (PAAE) del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.

Amb la concessió d'aquestes ajudes es pretén potenciar, fomentar i desenvolupar els serveis existents dirigits a emprenedors i Petites i Mitges Empreses, com a mitjà per impulsar i afavorir la iniciativa emprenedora, la creació d'empreses i la continuïtat de les ja existents, tot això en un marc d'impuls de l'activitat econòmica d'Espanya.