Detalle da participación pública

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Proxectos non normativos

Resumen

O Real Decreto 920/2017, de 23 de outubro, polo que se regula a inspección técnica de vehículos establece no seu artigo 8 que na inspección dos vehículos seguiranse os criterios técnicos descritos no «Manual de procedemento de inspección de estaciónelas ITV» elaborado polo Ministerio de Economía, Industria e Competitividade (na actualidade Ministerio de Industria, Comercio e Turismo), de acordo con os órganos competentes das Comunidades Autónomas.

Así mesmo, indícase que o Manual será actualizado cando varíen os criterios técnicos de inspección, tanto de carácter nacional como europeo ou internacional nesta materia.

A revisión que se presenta comprende tamén aspectos que era necesario matizar ou reformular en función dos problemas prácticos que se presentan ao aplicar o procedemento de inspección.

Todos estes cambios están relacionados e documentados no apartado “control de cambios do documento” do manual.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día xoves, 17 de decembro de 2020

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: participacion_csegind@mincotur.es indicando en el asunto: "Nombre de la empresa/entidad” – Manual ITV_v7.5.0"

Só serán consideradas as respostas nos que o remitente estea debidamente identificado.

Con carácter xeral as respostas consideraranse non confidenciais e en consecuencia de libre difusión. As partes da información que se desexe que sexan consideradas confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas no propio texto, motivando as razóns da este cualificación.

Anexos