Detalle da participación pública

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

Este proxecto de real decreto pretende dar continuidade ás axudas a proxectos de investigación e desenvolvemento e innovación no ámbito do sector da construción naval, unha vez finalizada a vixencia do real decreto que as regulaba o 31 de decembro de 2020, co fin de potenciar o carácter innovador dun sector fundamental no tecido industrial de determinadas rexións españolas. Debido a que, tras o primeiro trámite de audiencia e información pública, producíronse unha serie de cambios que non son menores, iníciase un segundo trámite de audiencia e información pública.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día xoves, 4 de febreiro de 2021 ata o día venres, 26 de febreiro de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: naval_primas@mincotur.es

Só serán consideradas as observacións nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral as respostas consideraranse non confidenciais e, en consecuencia, de libre difusión. As partes da información que se desexe que sexan consideradas confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas no propio texto, motivando as razóns da este cualificación.

Anexos