Detalle Participación Pública

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Proxectos non normativos

Resumen

Este segundo aviso público complementa o realizado o pasado mes de marzo co obxectivo de incrementar tanto o número como a envergadura de propostas nacionais con opcións de participar no 2º IPCEI de Microelectrónica e as Tecnoloxías de Comunicación (2º IPCEI ME-TC) que se está pondo en marcha actualmente no ámbito da UE.

Con este novo aviso preténdese non deixar a ninguén atrás nunha iniciativa europea de tanta relevancia para España e para Europa, identificando novas propostas a engadir ás xa recibidas en marzo de 2021. Estas propostas serán consideradas nas mesmas condicións que as recibidas no primeiro anuncio sen que a súa presentación e/ou recepción xere ningún dereito, nin implique ningún compromiso de financiamento por parte do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Os proxectos que se presenten poderán abarcar os aspectos do desenvolvemento do deseño de chips para informática, IA, 5G-6G, seguridade, mobilidade eléctrica, así como o primeiro despregamento industrial (incluído o escalado cara a nodos de fabricación punteiros) e o empaquetado avanzado dos chips.

Todos os detalles necesarios para a presentación de propostas a este segundo aviso pódense atopar no apartado “Anexos”, concretamente no documento “Texto completo do 2º aviso de manifestación de interese”.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día martes, 29 de xuño de 2021 ata o día luns, 12 de xullo de 2021

Presentación de alegacións

As alegacións pódense enviar ao enderezo de correo electrónico: industriaconectada4.0@mincotur.es indicando no asunto: "Nombre de la empresa/entidad_Proyecto 2º IPCEI Microelectrónica"

Ademais deben especificar:

  • Datos: Empresa, razón social, representante e datos de contacto.
  • Achegando ao correo os dous seguintes documentos:
    1. "Proposta de Proxecto IPCEI" debidamente cuberto (máximo 10 páxinas) como Memoria do proxecto da empresa.
    2. "Ficha resumo do Proxecto IPCEI" que conterá información non confidencial en inglés que poida compartirse con outros participantes no evento de match-making (ou en futuros eventos) a nivel nacional e europeo.

A ausencia de calquera información esixida no documento de proposta de proxecto ou o non cumprimento dos requisitos anteriores suporá o descarte do mesmo.

Disponse o texto completo da manifestación de interese nos anexos.

Para maior información Comunicación IPCEI – Comisión Europea

Anexos