Detalli Participació Pública

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
No Normatives
Tipus de participació
Projectes no normatius

Resumen

Aquest segon avís públic complementa el realitzat el passat mes de març amb l'objectiu d'incrementar tant el nombre com l'envergadura de propostes nacionals amb opcions de participar en elº 2 IPCEI de Microelectrònica i les Tecnologies de Comunicació (2º IPCEI EM-TC) que s'està engegant actualment en l'àmbit de la UE.

Amb aquest nou avís es pretén no deixar a ningú enrere en una iniciativa europea de tanta rellevància per a Espanya i per a Europa, identificant noves propostes a afegir a les ja rebudes al març de 2021. Aquestes propostes seran considerades en les mateixes condicions que les rebudes en el primer anunci sense que la seva presentació i/o recepció generi cap dret, ni impliqui cap compromís de finançament per part del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Els projectes que es presentin podran abastar els aspectes del desenvolupament del disseny de xips per a informàtica, IA, 5G-6G, seguretat, mobilitat elèctrica, així com el primer desplegament industrial (inclòs l'escalat cap a nodes de fabricació capdavanters) i l'empaquetat avançat dels xips.

Tots els detalls necessaris per a la presentació de propostes a aquest segon avís es poden trobar en l'apartat “Annexos”, concretament en el document “Text complet delº 2 avís de manifestació d'interès”.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dimarts, 29 de juny de 2021 fins al dia dilluns, 12 de juliol de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions es poden enviar a l'adreça de correu: industriaconectada4.0@mincotur.es indicant a l'assumpte: "Nombre de la empresa/entidad_Proyecto 2º IPCEI Microelectrónica"

A més han d'especificar:

  • Dades: Empresa, raó social, representant i dades de contacte.
  • Adjuntant al correu els dos següents documents:
    1. "Proposta de Projecte IPCEI" degudament emplenat (màxim 10 pàgines) com a Memòria del projecte de l'empresa.
    2. "Fitxa resum del Projecte IPCEI" que contindrà informació no confidencial en anglès que pugui compartir-se amb altres participants en l'esdeveniment de match-making (o en futurs esdeveniments) a nivell nacional i europeu.

L'absència de qualsevol informació exigida en el document de proposta de projecte o el no compliment dels requisits anteriors suposarà el descarti del mateix.

Es disposa el text complet de la manifestació d'interès en els annexos.

Per a major informació Comunicació IPCEI – Comissió Europea

Annexos