Serveis

Relació de serveis disponibles

 • Ajudes directes a empreses gasintensives

  El 29 de març de 2022 s'aprova al Consell de Ministres, dins del Pla Nacional de Resposta a les conseqüències de la guerra a Ucraïna, una sèrie d'actuacions destinades a ajudar la indústria gran consumidora d'energia que sumen 488 milions d'euros.

 • Pla Estratègic de Suport Integral al Sector de l'Automoció

  El Pla està recollit en l'Estratègia de Transició Justa inscrita en l'Agenda del Canvi, que guia l'acció del Govern en el marc de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

 • Marc d'Acció Nacional espanyol d'energies alternatives en el transport

  per al desenvolupament respecte dels combustibles alternatius en el sector del transport i la implantació de la infraestructura corresponent.

 • Indicadors sectorials

  Agrupació de la informació més rellevant, procedent de fonts diverses, per als sectors industrials espanyols.

 • Consultes sobre temes de qualitat i seguretat industrial

  Podrà consultar les preguntes més freqüents relacionades amb aquests temes.

 • Estratègia d'Impuls del Vehicle amb Energies Alternatives

  L'Estratègia compta amb 30 actuacions per situar a Espanya com a país de referència en el sector de les energies alternatives aplicades al transport: elèctrics, Gas Liquat del Petroli GLP, Gas Natural Comprimit GNC, Gas Natural Liquat GNL, biocombustibles i hidrogen.

 • Agendes Sectorials

  del Marc Estratègic per a la Indústria Espanyola.

 • Marco estratègic en política de PIME

  És un instrument al servei de la PIME, que defineix el marc polític d'actuació per a les Administracions públiques espanyoles en matèria de petita i mitja empresa a llarg termini.

 • Sector Naval

  Ajudes al sector de construcció naval en matèria de recerca, desenvolupament i innovació. Legislació i informació contractual i productiva del sector a Espanya recollida en butlletins trimestrals de l'activitat.